CO2 prestatieladder

Daallin B.V. gaat voor CO2 reductie!

Sinds begin 2013 staat het onderwerp CO2 reductie op de agenda bij Daallin B.V.. In september 2013 heeft Daallin B.V. het Certificaat CO2 bewust niveau 3 behaalt.
De doelstelling van Daallin BV was om in de periode tot 2020 15% minder co2 uitstoot  te realiseren. Deze doelstelling is ruimschoots behaald. In deze periode hebben we 25 % minder uitstoot gerealiseerd.

Ook voor de komende periode staan onze doelstellingen helder voor ogen. En Daallin B.V. heeft de ambitie om tot 2023 nog 15 % minder uitstoot te realiseren

O.a. de volgende maatregelen zullen deze doelstelling moeten realiseren:

  • Bij aanschaf: nieuwe (bedrijfs)auto’s kiezen voor label A of B ( In 2019 is de 1e volledig electrische auto aangeschaft)  
  • Bij vervanging: nieuw en zuiniger materiaal aanschaffen (In 2018 hebben we een zuinige minigraver aangekocht)
  • Reduceren woon-werkverkeer
  • Cursus het nieuwe rijden / het nieuwe draaien
  • Energiebewustzijn onder de medewerkers vergroten
  • Daallin is mede oprichter van CO2 en kam bewust ondernemen

Om inzicht te geven in ons CO2 reductie beleid, de wijze van communiceren daarover en de voortgang van behaalde resultaten publiceren wij de volgende documenten:

 

CO2 prestatieladder Certificaat 2019-2022

CO2 management plan (2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2)

CO2-reductieplan 2023 (1.B.1 & 3.B.1)

Sector- en keteninitiatieven (1.D.1 & 3.D.1 & 3.D.2)

Energiebeoordeling 2019 (3.A.1 & 2.A.3 & 1.B.2)

Energiebeoordeling 2018 (3.A.1 & 2.A.3 & 1.B.2)

Energiebeoordeling 2017 (3.A.1 & 2.A.3 & 1.B.2)

Actieve deelname CO2 en KAM bewust ondernemen

Bewijs van Deelname CO2 en KAM bewust ondernemen

Nieuwsbrief 4 opdrachtgevers 2015

Nieuwsbrief 6 opdrachtgevers 2016

Communicatiebericht 2020-1

Communicatiebericht 2019-1

Communicatiebericht 2019

Communicatiebericht 2018-1

Communicatiebericht 2018

Communicatiebericht 2017

 

CO2-Prestatieladder

Er is weer een jaar voorbij en de CO2 footprint is berekend over 2019. We hebben in dit jaar meer werken gehad en daardoor is de absolute uitstoot omhoog gegaan. Maar de relatieve uitstoot is naar beneden gegaan. Dit geeft weer dat er meer werk is verzet met even veel brandstof. Dit geeft weer dat we bewuster met ons brandstof verbruik om gaan. Hier onder zijn nog een aantal herinneringen aan dingen die jullie individueel kunnen doen.

  • Wordt er nog steeds gelet op het niet onnodig aan staan van de trilplaten?
  • Minder stationair draaien machines?
  • Onnodig naar de zaak rijden?
  • Bandenspanning controleren?

Wilt u meer informatie over de co2 prestatieladder, kijk op de website Stichting klimaat vriendelijk aanbesteden en ondernemen (SKAO)

Onderstaand is een grafiek die weer geeft wat de voortgang is van onze CO2-uitstoot. De rode gegevens in de grafiek geeft de doelstelling weer per jaar en de blauwe gegevens geven de actuele voortgang weer. Dan zien we dat we in 2019 weer stappen in de goede richting hebben gezet. We vragen dan ook dat iedereen goed zijn best blijft doen en als er ideeën zijn voor reductie horen we die graag.