Daallin B.V. gaat voor CO₂ reductie!

Sinds 2013 staat het onderwerp CO₂ reductie op de agenda bij Daallin B.V.. In september 2013 heeft Daallin B.V. het Certificaat CO₂ bewust niveau 3 behaalt.
De doelstelling van Daallin BV was om in de periode tot 2020 15% minder CO₂ uitstoot  te realiseren. Deze doelstelling is ruimschoots behaald. In deze periode hebben we 25 % minder uitstoot gerealiseerd.

Ook voor de komende periode staan onze doelstellingen helder voor ogen. En Daallin B.V. heeft de ambitie om tot 2025 nog 17% t.o.v. 2019 minder uitstoot te realiseren

O.a. de volgende maatregelen zullen deze doelstelling moeten realiseren:

 • Bij aanschaf: nieuwe (bedrijfs)auto’s kiezen voor label A of B ( In 2021 is de 2e volledig elektrische auto aangeschaft)  
 • Bij vervanging: nieuw en zuiniger materiaal aanschaffen
 • Reduceren woon-werkverkeer
 • Cursus het nieuwe rijden / het nieuwe draaien
 • Energiebewustzijn onder de medewerkers vergroten
 • Daallin is mede oprichter van CO₂ en kam bewust ondernemen
 • Zonnepanelen op kantoor Ambachtsweg 31 en 33
 • 100% groene stroom voor alle bedrijfspanden

Om inzicht te geven in ons CO₂ reductie beleid, de wijze van communiceren daarover en de voortgang van behaalde resultaten publiceren wij de volgende documenten:

 

CO2 prestatieladder Certificaat

CO2 management plan

CO2-reductieplan

Sector- en keteninitiatieven (1.D.1 & 3.D.1 & 3.D.2)

Deelname Daallin B.V. CO2 en KAM bewust ondernemen 2023

Actieve deelname CO2 en KAM bewust ondernemen

Communicatiebericht 2023

Communicatiebericht 2022-1

Communicatiebericht 2021-2

Communicatiebericht 2021-1

Communicatiebericht 2020-1

 

CO2-Prestatieladder

Er is weer een jaar voorbij en de CO2 footprint is berekend over 2022. We hebben in dit jaar meer werken gehad. Toch is de absolute + relatieve uitstoot omlaag gegaan. Dit geeft weer dat er meer werk is verzet met minder brandstof. Dit geeft weer dat we bewuster met ons brandstof verbruik om gaan. Hier onder zijn nog een aantal herinneringen aan dingen die jullie individueel kunnen doen.

 • Wordt er nog steeds gelet op het niet onnodig aan staan van de trilplaten?
 • Minder stationair draaien machines?
 • Onnodig naar de zaak rijden?
 • Bandenspanning controleren?

Wilt u meer informatie over de CO₂ prestatieladder, kijk op de website Stichting klimaat vriendelijk aanbesteden en ondernemen (SKAO)

Onderstaand is een grafiek die weer geeft wat de voortgang is van onze CO2-uitstoot. In de tabel zien we dat we in 2022 weer stappen in de goede richting hebben gezet. We vragen dan ook of iedereen goed zijn best blijft doen en als er ideeën zijn voor reductie horen we die graag.