Levering en verhuur

Vanaf onze vestiging aan de Ambachtsweg 46 kunnen wij u ook van dienst zijn met verhuur - wegenbouwmaterieel, zoals bijvoorbeeld kleine en grote trillers tot en met een trilrol achter de shovel. Maar ook voor afzettings- materiaal, rioolafsluiters, pontons, pompen en andere soorten materieel kunt u met ons contact opnemen.

Voor de verkoop van wegenbouw materiaal, zoals bijvoorbeeld PVC(-hulpstukken),
zakken koudasfalt, zand, metselspecie , tegels enzovoort hebben wij altijd wel een voorraad.

Ook gebeurt het regelmatig, dat wij b.v. stenen of dergelijke van een aangenomen werk overhouden, die we dan tegen een sterk gereduceerd tarief kunnen aanbieden.

Voor huur van materieel of leveringen van partijen van diverse materialen op een door u te bepalen lokatie, kunt u contact opnemen met ons kantoor: Ariën Smits 015-3696134.