Bouwrijp maken van terrein

Bij uw (bouw)plannen, zal in de meeste gevallen het terrein niet in de gewenste staat verkeren, om meteen te kunnen starten met de uitvoering van uw plannen. Eerst zal het terrein ingemeten moeten worden en aangepast aan de gestelde eisen om het terrein in gebruik te kunnen nemen.

Hierbij kunnen wij u van dienst zijn met een stuk voorbereiding en uitvoering voor de benodigde leveringen en werkzaamheden.

We doen deze werkzaamheden voor tuinders, projectontwikkelaars en gemeenten.

De benodigde werkzaamheden kunnen bestaan uit inmeten van het bestaande terrein, opruimen cq slopen van bestaande bebouwing of begroeiing, dempen en/of graven van watergangen, geheel of gedeeltelijk ophogen, aanleggen van bouwwegen enzovoort.