Bij de wijzigingen van het gebruik van een terrein zal over het algemeen ook de waterhuishouding moeten worden aangepast. Dit zal in nauw overleg met het betreffende waterschap moeten gebeuren. Dit waterschap zal dan ook eerst een vergunning moeten afgeven voordat met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden aangevangen. Tevens zal bij demping een grondanalyse moeten worden gemaakt in verband met de verwerking van de uitkomend baggerspecie en te verwerken grond.

Als één of meerdere items voor u van toepassing zijn, kunnen wij de benodigde werkzaamheden voor u verzorgen. Dit geldt voor vergunningaanvraag tot en met de werkzaamheden in het veld.

Ook als de grond vervuild is en moet worden afgevoerd kunnen wij dit voor u uitvoeren. Hiervoor zijn we BRL SIKB 7000 gecertificeerd.