VCA**-NEN-EN-ISO 9001:2015

Al sinds 1998 heeft Daallin het ISO en VCA certificaat in bezit. Het was toen een nog niet veel gevraagd document. Wij wilden echter niet als laatste maar als één van de eerste bedrijven gecertificeerd zijn.
Momenteel is dit aan de orde met de CO2 prestatieladder. Wij vinden dit belangrijk en we denken dat dit over enkele jaren net als ISO-VCA bijna standaard gevraagd wordt.